CERN Türk Öğretmen Çalıştayı
 

* TÖÇ-8 başarı ile tamamlandı.

* TÖÇ-9 Tarihi 27 Ocak 2019

  *Kayıtlar 1 Ekimde açılacaktır.

  *Bu program ortaokul fen bilgisi, lise kimya, biyoloji, matematik, kimya ve bilişim öğretmenlerine yöneliktir.

  *Devlet, özel okul ve bilim deney merkezi öğretmenleri başvurabilir.

 
"Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.".     - M.K.Atatürk
CERN  TürKİYE 
Öğretmen ÇalıŞtayı

Haberler