CERN Türk Öğretmen Çalıştayı
 

Haberler * TÖÇ-7 başarı ile tamamlandı.


          * TÖÇ-8 Tarihi 21 - 27 Ocak 2018

             *Kayıtlar 1 Ekimde açılıyor.

       

 
"Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.".     - M.K.Atatürk
CERN  TürKİYE 
Öğretmen ÇalıŞtayı