CERN Türk Öğretmen Çalıştayı
 

* TÖÇ-9 başarı ile tamamlandı.

* TÖÇ-10 Tarihi 26 Ocak 2020 olarak belirlendi.

  *Kayıtlar 10 Ekimde açılacaktır.

  *Bu program lise fizik öğretmenlerine yöneliktir.

  *Devlet, özel okul ve bilim deney merkezi öğretmenleri başvurabilir.

 
"Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.".     - M.K.Atatürk
CERN  TürKİYE 
Öğretmen ÇalıŞtayı

Haberler